jednatimpf, jednávatiter

 1 
 ≈  konat; činit
-frame:   ACTobl  MANNtyp  
1
-example:   začal jednat
-rfl:   pass0: první pomoc je mnohem účinnější, pokud se jedná rychle

 2 
 ≈  vyjednávat; vést rozhovor
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  
1s+7o+6
-example:   jedná s nimi o investicích
-rfl:   pass0: ve sněmovně se právě jedná o rozpočtu
-rcp:   ACT-ADDR-PAT: jednají spolu o sobě
-class:   communication

 3 
 ≈  zacházet
-frame:   ACTobl  PATobl  MANNobl  
1s+7
-example:   jedná s ní špatně
-rfl:   pass0: s vězni se tam jedná špatně
-rcp:   ACT-PAT: jednají spolu nezdvořile

 4 
 ≈  pojednávat; týkat se
-frame:   ACTobl  PATobl  
1o+6
-example:   román jedná o osamělém chlapci; kniha jedná o technice (SSJČ)