izolovatbiasp

 1 
 ≈  oddělit; separovat
-frame:   ACTobl  PATobl  ORIGopt  
14od+2,z+2
-example:   izolovali osoby s nakažlivými chorobami
-rfl:   cor4: izoluje se od života (SSJČ)
pass: pacienti s nakažlivým onemocněním se izolují na infekčních odděleních
-rcp:   PAT-ORIG: izoloval od sebe Jana a Marii

 2 
 ≈  opatřit izolací
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFopt  MEANStyp  
14proti+3,před+77
-example:   izolovat sklep proti vlhkosti; izolovat elektrický drát
-rfl:   pass: sklepy se izolují speciální hmotou