investovatbiasp

 1 
 ≈  vložit / vkládat prostředky (zpravidla peníze) do nějakého podniku; rozšiřovat základní prostředky podniku
-frame:   ACTobl  PATobl  DIR3typ  LOCtyp  
14
-example:   pravidelně investuje v zemědělství; část letošního výnosu jsme investovali do obnovy vozového parku
-rfl:   pass: Část letošního výnosu se investuje do obnovy vozového parku.

 2 
 ≈  udělit / udělovat investituru
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:   pražského biskupa v Kosmově době investoval mohučský arcibiskup; Poté, co arcibiskup Vojtěcha investoval, obrátilo se poselstvo na zpáteční cestu.
-rfl:   pass: investoval se nový biskup