interpretovatbiasp

 1 
 ≈  vykládat, vyložit
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFopt  MANNtyp  
14,žejako+4
-example:   interpretoval si jeho poznámku jako urážku
-rfl:   pass: tento výrok se obyčejně interpretuje jako záminka k vyvolání konfliktu
-class:   mental action

 2 
 ≈  zprostředkovat, zprostředkovávat umělecké dílo podáním
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:   interpretovat divadelní postavu
-rfl:   pass: postavy tohoto dramatu se interpretují v jeho režii nově