iniciovatbiasp

 1 
 ≈  dávat impulz; vyvolávat
-frame:   ACTobl  PATobl  MEANStyp  
147
-example:   inicioval tvorbu nové ústavy
-rfl:   pass: proces se iniciuje stisknutím tlačítka
-class:   phase verb