ilustrovatbiasp

 1 
 ≈  doprovázet / doprovodit ilustracemi; vymalovat
-frame:   ACTobl  PATobl  MEANStyp  
147
-example:   Helena Zmatlíková ilustrovala řadu knih pro děti; od mládí ilustroval humoristický časopis
-rfl:   pass: dnes se knihy tolik neilustrují

 2 
 ≈  znázorňovat / znázornit
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:   antisemitismus ilustroval poměry před druhou světovou válkou; jeho názory přesně ilustrují jeho povahu