identifikovat sebiasp

 1 
 ≈  ztotožňovat se; zastávat stejné názory
-frame:   ACTobl  PATobl  
1s+7
-example:   s politikou této strany se identifikuje jen malá část populace
-class:   combining