chvětimpf

 1 
 ≈  jemně pohybovat
-frame:   ACTobl  PATobl  
17
-example:   vítr chvěl listím v korunách stromů
-class:   cause motion