chátratimpf

 1 
 ≈   impf: scházet; dostávat se do špatného stavu; stávat se chatrným
-frame:   ACTobl  
1
-example:    impf: dům chátrá; chátrá fyzicky i duševně