chápatimpf

 1 
 ≈  rozumět; postihovat rozumem; pociťovat pochopení; soucítit
-frame:   ACTobl  PATobl  MANNtyp  
14,zda,že,cont
-example:   chápe matematiku; dívka rychle chápala; nikdo nechápal, zda je akce povinná; Chápeš, že je situace neúnosná.; začínali jsme chápat, kdo je za nezdařilou akci odpovědný; chápu tvůj odpor k němu; chápu, že nemůžeš přijít; chápal tento problém v širších souvislostech
-rfl:   pass: tato látka se obtížně chápe
-rcp:   ACT-PAT: vzájemně se chápali
-class:   mental action

 2 
 ≈  pojímat jako něco; interpretovat
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFobl  
14jako+4
-example:   chápe tento úkol jako výzvu
-rfl:   pass: tento pojem se v literatuře většinou chápe značně neurčitě
-rcp:   ACT-PAT: chápali se jako konkurenti
-class:   mental action

 3 
 ≈  pojímat; interpretovat
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFobl  
147,pod+7
-example:   chápe tím vyrovnání se s minulostí; co pod tím termínem chápete?
-rfl:   pass: obecně se tím chápe vyrovnání se s minulostí
-class:   mental action