bavit seimpf

 1 
 ≈  nacházet zábavu
-frame:   ACTobl  PATopt  MANNtyp  
17
-example:   včera jsme se dobře bavili; bavím se tím divadlem

 2 
 ≈  mluvit; komunikovat
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  
1s+7o+6
-example:   raději se bavíme německy; bavili jsme se o novém programu; S Janou už se nikdy nebudu bavit; Ty se s ním bavíš?
-rcp:   ACT-ADDR-PAT: bavili se včera spolu o sobě
-class:   communication

 3 
 ≈  zabývat se; ztrácet čas (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
17
-example:   bavím se s touhle prací už od rána