hostitimpf, hostívatiter

 1 
 ≈  poskytovat jídlo a pití; zahrnovat jídlem a pitím; poskytovat příbytek / útočiště
-frame:   ACTobl  PATobl  MEANStyp  
147
-example:   na návštěvě ho příbuzní hostili pečení; na zámku je hostili jídlem a pitím; přítel ho hostil po celý měsíc; naše univerzita má tu čest hostit lékařskou konferenci
-rfl:   pass: Všichni na zámku věděli, že se budou hostit vzácní páni.; v září se v našem divadle bude hostit soubor z Norska
-rcp:   ACT-PAT: vzájemně se hostili