hladitimpf

 1 
 ≈  přejíždět rukou
-frame:   ACTobl  PATobl  BENtyp  LOCtyp  
143
-example:   hladil jí ruku / kočku; hladil ji po hlavě
-rfl:   cor4: hladí se po hlavě
pass: kočka se hladí vždy po srsti
-rcp:   ACT-PAT: vzájemně se hladili
-class:   contact

 2 
 ≈  činit hladkým
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:   hladil dřevo
-rfl:   pass: dřevo se hladí hoblíkem