hemžit seimpf

 1 
 ≈  hromadně se pohybovat
-frame:   ACTobl  LOCtyp  
1
-example:   v akváriu se hemží ryby; pod kamenem se hemží brouci; vzadu u štábních vozů se hemžila skupina důstojníků (ČNK)
-class:   motion

 2 
 ≈  být oživen
-frame:   ACTobl  PATobl  
17
-example:   akvárium se hemží rybami; stránka se hemží chybami

 3 
 ≈  být oživen
-frame:   ACTopt  LOCtyp  
1
-example:   v akváriu se (to) hemží rybami; v sále se (to) hemží lidmi