házetimpf, hoditIpf

 1 
 ≈   impf: házením dopravovat; vrhat  pf: hozením dopravit; vrhnout; mrštit
-frame:   ACTobl  ADDRopt  PATobl  DIRtyp  
134
-example:    impf: házel papíry do koše; hází ho přímo na zem; házet někomu míč  pf: hodit papíry do koše; hodil ho přímo na zem; hodit někomu míč
-rfl:   pass:  impf: papíry se hází do koše  pf: papíry se hodily do koše
-rcp:   ACT-ADDR:
-class:   transport

 2 
 ≈   impf: pohazovat  pf: pohodit
-frame:   ACTobl  PATobl  
17
-example:    impf: pořád házel hlavou  pf: hodil hlavou
-rfl:   pass0:  impf: házelo se korunou  pf: hodilo se korunou
-class:   cause motion

 3 
 ≈   impf: dopravovat  pf: dopravit (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  DIR3obl  
14
-example:    impf: hází si tašku před tréninkem domů  pf: hodím ti to domů
-rfl:   cor3:  impf: obvykle si to hází domů  pf: hodil si to domů
pass:  impf: babička se hází domů autem  pf: babička se hodí domů autem
-class:   transport

 4 
 ≈   impf: dělat body  pf: udělat body (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:    impf: házel vždy nejvíc bodů  pf: hodil 13 bodů
-rfl:   pass:  impf: házelo se málo bodů  pf: hodilo se jen 50 bodů
-class:   extent

 5 
 ≈   impf: přenechávat (zejm. práci)  pf: přenechat (zejm. práci) (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  DPHRobl  
13na krk
-example:    impf: házejí mi na krk nejhorší úkoly  pf: hodili mi to na krk
-rfl:   pass0:  impf: házejí se jí na krk nejhorší úkoly  pf: hodilo se jí to na krk
-rcp:   ACT-PAT:

 6 
 ≈  jen hoditIpf
vrátit (s nesouhlasem) (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  DPHRobl  BENtyp  
14na hlavu3
-example:   hodil jim funkci na hlavu
-rfl:   pass: hodilo se jim to na hlavu

 7 
 ≈  jen hoditIpf
udělat (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  BENtyp  
143
-example:   hodit někomu jesličky; hodit úsměv
-rfl:   pass: hodily se mu jesličky

 8 
 ≈  jen hoditIpf
slavnostně se obléci (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  DPHRobl  
14do gala
-example:   hodit se do gala
-rfl:   cor4: hodil se do gala
pass: děti se - i přes odpor - hodí do gala

 9 
 ≈  jen hoditIpf
pospíšit si (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
17
-example:   hoď sebou

 10 
 ≈  jen hoditIpf
nezabývat se (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  DPHRobl  
14za hlavu
-example:   hoď to za hlavu
-rfl:   pass: problémy se hodí za hlavu

 11 
 ≈  jen házetimpf
uvádět přehnané / přibližné údaje; užívat příliš údajů (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
17
-example:   v hospodě vždycky házel čísly
-rfl:   pass0: hází se velkými čísly

 12 
 ≈  jen házetimpf
odrážet (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:   zrcátko házelo prasátka
-rfl:   pass: na učitele se házela prasátka
-class:   emission