financovatimpf

 1 
 ≈  platit
-frame:   ACTobl  PATobl  ORIGopt  
14z+2
-example:   financovat změny / sportovce z veřejných prostředků
-rfl:   pass: změny se financují z veřejných prostředků
-rcp:   ACT-PAT: