experimentovatimpf

 1 
 ≈  dělat experimenty
-frame:   ACTobl  PATopt  
1s+7
-example:   vědecky experimentovat; experimentovat v umění; Stalin experimentoval s národy
-rfl:   pass0: byla to doba, kdy se experimentovalo s novými materiály