eliminovatbiasp

 1 
 ≈  snižovat / snížit
-frame:   ACTobl  PATobl  MEANStyp  
147
-example:   tímto opatřením se snažíme eliminovat nebezpečí zneužití našeho projektu
-rfl:   pass: nebezpečí se postupně eliminovalo ráznými opatřeními

 2 
 ≈  vylučovat / vyloučit
-frame:   ACTobl  PATobl  DIR1obl  
14
-example:   z našeho výzkumu této choroby jsme eliminovali vliv životního prostředí
-rfl:   pass: vliv životního prostředí se bude z našeho bádání eliminovat
-class:   location