živitimpf

 1 
 ≈  poskytovat / dávat potravu; starat se; zajišťovat živobytí
-frame:   ACTobl  PATobl  ORIGopt  MEANStyp  
14z+27
-example:   živila psa masem; živila ho kradeným jídlem; živila své tři děti sama z jednoho platu
-rfl:   cor4: živila se jen sladkostmi
pass: děti se živí v prvních měsících života mateřským mlékem
-rcp:   ACT-PAT: živili jeden druhého

 2 
 ≈  podněcovat; posilovat
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFopt  
147
-example:   živil její naděje; živil ji planými nadějemi
-rfl:   pass: živila se jejich naděje