způsobovatimpf, způsobitpf

 1 
 ≈   impf: vyvolávat; být příčinou / původcem  pf: vyvolat; být příčinou / původcem
-frame:   ACTobl  ADDRopt  PATobl  MEANStyp  
134,že7
-example:    impf: způsobovat problémy; způsoboval mu bolest; A taky ten tvůj dětský pokoj možná způsobuje, že seš tak bojácný. (ČNK)  pf: způsobit dopravní nehodu; způsobit někomu újmu neopatrným chováním; způsobil, že to zaniklo; Snad ta závrať způsobila, že se mi to místo zdálo krásnější než kdy dosud (ČNK)
-rfl:   cor3:  impf: svým chováním si způsoboval jen problémy  pf: svým chováním si způsobil jen problémy
pass:  impf: způsobují se jim tím problémy  pf: způsobily se jim tím problémy
-rcp:   ACT-ADDR:  impf: způsobovali si navzájem bolest  pf: způsobili si navzájem újmu