zpozorovatpf

 1 
 ≈  postřehnout; uvidět; spatřit; všimnout si
-frame:   ACTobl  PATobl  
14,jak,zda,že,cont
-example:   zpozoroval na obloze mraky / jak se po obloze blíží mraky / že se blíží mraky
-rfl:   cor4: zpozoroval se v protějším zrcadle
pass: Pokud se při túře zpozorují na obloze mraky, je lépe vrátit se do tábora.
-rcp:   ACT-PAT: v tu chvíli se zpozorovali
-class:   perception

 2 
 ≈  postřehnout; uvidět; spatřit; všimnout si
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFobl  
14inf,jak,že
-example:   zpozoroval neznámého muže lézt k sousedům do bytu / jak leze sousedům do bytu / že leze sousedům do bytu
-rfl:   cor4: zpozoroval se nervózně přecházet po místnosti
pass: náhle se na obloze zpozoroval blížit se k nám obrovský mrak
-rcp:   ACT-PAT: zpozorovali jeden druhého vcházet
-class:   perception

 3 
 ≈  pozorováním shledat / zjistit
-frame:   ACTobl  PATobl  
14,zda,že,cont
-example:   zpozoroval svou chybu / že zabloudil
-rfl:   pass: Pokud se během pokusu zpozorují odchylky už na počátku, je vyhráno.
-class:   mental action