zpívatimpf, zpívávatiter

 1 
 ≈  zpěvem přednášet; zpěvem vyjadřovat
-frame:   ACTobl  ADDRopt  PATopt  EFFobl  
13o+64,že
-example:   zpívala publiku národní písně
-rfl:   cor3: zpívala si pro radost
pass: na pohřbu se zpívají často žalmy
-rcp:   ACT-ADDR: zpívali si své písně
-class:   communication

 2 
 ≈  zpěvem přednášet; zpěvem vyjadřovat
-frame:   ACTobl  ADDRopt  PATobl  
13o+6
-example:   zpívali nám o kráse jihočeské krajiny
-rfl:   cor3: zpíval si o vlasti
pass0: o vlasti se mezi emigranty zpívalo vždy až po půlnoci
-rcp:   ACT-ADDR: zpívali si o lásce
-class:   communication

 3 
 ≈  vydávat zpěvavé zvuky (o ptácích)
-frame:   ACTobl  
1
-example:   slavíci zpívali

 4 
 ≈  ztvárňovat roli v pěveckém díle
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:   Haken často zpíval Vodníka
-rfl:   pass: tato role se zpívá těžko

 5 
 ≈  mít krásný zvuk (idiom)
-frame:   ACTobl  
1
-example:   jeho housle přímo zpívaly

 6 
 ≈  zpěvavě pronášet; mít zpěvavou intonaci (idiom)
-frame:   ACTobl  
1
-example:   Středočeši na konci věty zpívají
-rfl:   pass0: v tom nářečí se na konci věty zpívá

 7 
 ≈  prozrazovat; vyzrazovat (idiom)
-frame:   ACTobl  PATopt  
1o+6,zda,že,cont
-example:   po dlouhém a brutálním výslechu začal zpívat
-rfl:   pass0: po výslechu se zpívalo
-class:   communication