zodpovídat seimpf, zodpovědět sepf

 1 
 ≈   impf: vydávat počet z něčeho  pf: vydat počet z něčeho (idiom)
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  
13z+2
-example:    impf: ze svých činů se mu budeš zodpovídat  pf: už brzy se nám zodpoví ze svých skutků
-rcp:   ACT-ADDR:  impf: zodpovídali se jeden druhému ze svých činů  pf: zodpověděli se jeden druhému ze svých činů
-class:   communication