znítimpf

 1 
 ≈  zvučet; vydávat zvuk
-frame:   ACTobl  MANNtyp  MEANStyp  BENtyp  
173
-example:   kytara zní měkce; mušle zní příbojem

 2 
 ≈  vnímat zvuk
-frame:   ACTobl  PATobl  LOCobl  
31
-example:   hudba mi zněla v uších

 3 
 ≈  objevovat se; být zřejmý
-frame:   ACTobl  LOCobl  
1
-example:   v otcově hlase zněla výčitka

 4 
 ≈  být; mít slovní podobu
-frame:   ACTobl  PATobl  
11
-example:   otázka zní, zda ...; název knihy zní takto