zneškodňovatimpf, zneškodnitpf

 1 
 ≈   impf: činit neškodným; odzbrojovat; přemáhat  pf: učinit neškodným; odzbrojit; přemoci
-frame:   ACTobl  PATobl  MEANStyp  
147
-example:    impf: zneškodňovat útočníka / nepřátelský oddíl / bombu včasným zásahem; zneškodňovat pomluvy  pf: zneškodnit útočníka / nepřátelský oddíl / bombu včasným zásahem; zneškodnit pomluvy
-rfl:   pass:  impf: ... jako se zneškodňuje časovaná bomba (ČNK)  pf: útočník se zneškodnil několika ranami
-rcp:   ACT-PAT:  impf: protivníci se zneškodňovali navzájem  pf: protivníci se zneškodnili navzájem