znemožňovatimpf, znemožnitpf

 1 
 ≈   impf: mařit; činit nemožným  pf: zmařit; činit nemožným
-frame:   ACTobl  PATobl  BENtyp  
143
-example:    impf: znemožňovali nám pracovat na úkolu  pf: znemožnili nám práci
-rfl:   pass:  impf: před revolucí se mnoha lidem znemožňovalo studium  pf: mnoha lidem se znemožnilo studium

 2 
 ≈   impf: zostuzovat  pf: zostudit
-frame:   ACTobl  PATobl  MEANStyp  
1,inf,že,cont47
-example:    impf: otec ho svými poznámkami znemožňoval  pf: znemožnil ho před celou třídou
-control:   PAT
-rfl:   cor4:  impf: na veřejnosti se často znemožňoval  pf: úplně se znemožnil
pass:  impf: političtí odpůrci se často znemožňovali  pf: odpůrci se zcela znemožnili
-rcp:   ACT-PAT:  impf: znemožňovali jeden druhého  pf: vzájemně se znemožnili