znátimpf, znávatiter

 1 
 ≈  být seznámen; mít představu na základě zkušeností
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:   zná Marii / situaci
-rcp:   ACT-PAT: Petr a Marie se znají

 2 
 ≈  vědět
-frame:   ACTobl  PATopt  EFFobl  ORIGopt  
1o+64,zda,contod+2,z+2
-example:   zná o něm spoustu klepů; znají o něm od souseda, že je sběratelem známek; Dnes, kdy už znám, co bylo dál se Slávkem ... (ČNK); Jestliže se například rozhodujeme pro určitý postup řešení, chceme znát, zda bude adaptabilní pro naši počítačovou síť. (ČNK)
-rcp:   ACT-PAT: znají o sobě hodně věcí
-class:   mental action