značitimpf, značívatiter

 1 
 ≈  dělat značky; označovat
-frame:   ACTobl  PATobl  MEANStyp  
147
-example:   děti značily cestu barevnými fáborky; vykřičníky značí problematické úseky
-rfl:   pass: čtvercem z větviček se značí cíl

 2 
 ≈  mít význam; znamenat; ukazovat na něco
-frame:   ACTobl  PATobl  
14,že,zda,cont
-example:   květináč v okně značil, že je vše v pořádku; taková odpověď značí nedostatek taktu