dostávatIIimpf, dostátpf

 1 
 ≈   impf: plnit  pf: splnit (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
13
-example:    impf: nikdy nedostával svým slibům  pf: dostál svým slibům
-rfl:   pass0:  impf: mezi přáteli se slibům dostává  pf: doufáme, že se slibům dostojí