zmítatimpf

 1 
 ≈  prudce pohybovat; prudce kývat
-frame:   ACTobl  PATobl  DIRtyp  
17,s+7
-example:   vítr zmítá lodí
-class:   cause motion

 2 
 ≈  znepokojovat (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
14,7
-example:   zmítají ho pochyby; zmítají jím pochyby