zmiňovat seimpf, zmínit sepf

 1 
 ≈   impf: letmo říkat; podotýkat  pf: letmo říci; podotknout
-frame:   ACTobl  ADDRopt  PATobl  
13o+6,zda,že,cont
-example:    impf: zmiňoval se o tomto problému  pf: zmínil se o tomto problému; nezmínil se nám, zda se bude ženit; nezmínil se nám, co se stalo
-rcp:   ACT-ADDR-PAT:  impf: zmiňovali se o sobě  pf: zmínili se o sobě
-class:   communication