zmiňovatimpf, zmínitpf

 1 
 ≈   impf: poznamenávat; podotýkat  pf: poznamenat; podotknout
-frame:   ACTobl  ADDRopt  PATobl  MANNtyp  LOCtyp  
134,zda,že,cont
-example:    impf: povrchně zmiňovat tento problém; zmiňoval před ním tyto problémy často  pf: povrchně zmínil tento problém; zmínil ten problém před bratrem
-rfl:   pass:  impf: problém se zmiňuje již v odborné literatuře z 60. let  pf: zmínil se tento problém
-rcp:   ACT-ADDR:
-class:   communication