zkontrolovatpf

 1 
 ≈  prověřit
-frame:   ACTobl  PATobl  BENtyp  
14,zda,cont3
-example:   zkontrolovali plnění bezpečnostních předpisů
-rfl:   cor4: odvedl práci a sám se zkontroloval
pass: přívody vody se zkontrolují až po celkové rekonstrukci objektu
-rcp:   ACT-PAT: vzájemně se zkontrolovali
-class:   mental action