zkomplikovatpf

 1 
 ≈   pf: učinit komplikovaným / složitým; znesnadnit
-frame:   ACTobl  PATobl  MEANStyp  BENtyp  
1473
-example:    pf: všem zkomplikoval situaci / vztahy svou upovídaností
-rfl:   pass: doufám, že se vám tímto moc nezkomplikuje práce (ČNK)
-class:   change