zhotovovatimpf, zhotovitpf

 1 
 ≈   impf: vyrábět; dělat  pf: vyrobit; udělat
-frame:   ACTobl  PATobl  ORIGopt  BENtyp  
14z+23
-example:    impf: naši pracovníci zhotovovali nový model letadla; teroristé zhotovují bomby ze štěpného materiálu  pf: naši pracovníci zhotovili nový model letadla; teroristé zhotovili bombu ze štěpného materiálu
-rfl:   pass:  impf: zmenšené repliky soch se zhotovovaly ze žuly  pf: zmenšené repliky soch se zhotovily ze žuly
-class:   change

 2 
 ≈   impf: pořizovat; vyhotovovat  pf: pořídit; vyhotovit
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:    impf: zhotovoval kopie úředních listů  pf: zhotovil kopie úředních listů
-rfl:   pass:  impf: na kopírce se zhotovují kopie úředních listů  pf: na kopírce se zhotoví kopie úředních listů