zhodnotit sepf

 1 
 ≈  navýšit hodnotu
-frame:   ACTobl  MEANStyp  
17
-example:   budova se úpravou zhodnotila