zdráhat seimpf, zdráhávat seiter

 1 
 ≈  váhat; rozpakovat se; vyhýbat se; nechtít udělat
-frame:   ACTobl  PATobl  
1inf
-example:   zdráhal sejí říci, že je konec; zdráhala se udělat to
-control:   ACT
-class:   mental action