zdařit sepf

 1 
 ≈   pf: podařit se; povést se
-frame:   ACTopt  PATobl  
34,inf,aby,že
-example:    pf: experiment se mi zdařil