zazpívatpf

 1 
 ≈  zpěvem přednést
-frame:   ACTobl  ADDRopt  PATopt  EFFobl  
13o+64,že
-example:   o svatém Vítovi zazpívala několik písní
-rfl:   cor3: zazpívala si několik písniček a tíseň z ní spadla
pass: zazpívalo se jim několik písní
-rcp:   ACT-ADDR: vzájemně si zazpívali několik písní
-class:   communication

 2 
 ≈  zpěvem přednést
-frame:   ACTobl  ADDRopt  PATobl  
13o+6
-example:   zazpívali nám o kráse jihočeské krajiny
-rfl:   cor3: zazpívala si o lásce
pass0: zazpívalo se o kráse středočeské krajiny
-rcp:   ACT-ADDR: zazpívali si o lásce
-class:   communication

 3 
 ≈  začít vydávat zpěvavé zvuky
-frame:   ACTobl  
1
-example:   kos zazpíval v dáli

 4 
 ≈  zpěvavě pronést (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:   všechna milá slova vždy díky své nářeční intonaci zazpívala
-rfl:   pass: v nářečí se to slovo zazpívá