zaujímatimpf, zaujmoutpf

 1 
 ≈  jen zaujmoutpf
upoutat
-frame:   ACTobl  PATobl  MEANStyp  
1,inf,že,cont47
-example:   kniha plně zaujala kritiku; zaujal ji svým postojem; zaujalo ho malovat na sklo; zaujalo ho, že je tak samostatná
-control:   PAT
-rfl:   pass: neobvyklým úvodem se rozhodně zaujalo
-rcp:   ACT-PAT: zaujali se vzájemně
-class:   psych verb

 2 
 ≈   impf: obsazovat; zabírat  pf: obsadit; zabrat
-frame:   ACTobl  PATobl  LOCtyp  
14
-example:    impf: zaujímat místo u okna; zaujímat funkci ředitele  pf: zaujmout místo u okna; zaujmout funkci ředitele
-rfl:   pass:  impf: zaujímají se místa  pf: zaujala se místa

 3 
 ≈   impf: vytvářet si stanovisko / postoj / názor; stavět se určitým způsobem k něčemu  pf: vytvořit si stanovisko / postoj / názor; postavit se určitým způsobem k něčemu (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:    impf: zaujmout palebné postavení; zaujímat stanovisko / postoj / názor  pf: zaujmout palebné postavení; zaujmout stanovisko / postoj / názor
-rfl:   pass:  impf: zaujímá se k tomu kladný postoj  pf: zaujal se k tomu kladný postoj