zatěžovatimpf, zatížitpf

 1 
 ≈   impf: zatěžkávat  pf: zatěžkat
-frame:   ACTobl  PATobl  MEANStyp  
147
-example:    impf: zatěžoval papíry těžítkem  pf: zatížil papíry těžítkem
-rfl:   cor4:  impf: zatěžoval se kamenem  pf: zatížil se kamenem
pass:  impf: papíry se zatěžují těžítkem  pf: papíry se zatíží těžítkem

 2 
 ≈   impf: uvalovat povinnosti / závazek; působit obtíže  pf: uvalit povinnosti / závazek; způsobit potíže
-frame:   ACTobl  PATobl  MEANStyp  
1,inf,že,cont47
-example:    impf: zatěžoval své studenty písemnými pracemi; bratr ji svými řečmi zatěžoval; bratrova slova ji zatěžovala; zatěžovalo ji vykonávat všechnu práci za ostatní; zatěžovalo ji, že musí vykonávat všechnu práci za ostatní  pf: zatížil ho novým úkolem; tento nový úkol ho nepřiměřeně zatížil; plnit nové normy zatížilo rozpočet; rozpočet zatížilo, že se nyní pracuje podle nových norem
-control:   PAT
-rfl:   cor4:  impf: zatěžoval se zbytečnostmi  pf: zatížil se dalším pracovním úvazkem
pass:  impf: na této škole se studenti neúměrně zatěžují  pf: studenti se neúměrně zatížili
-rcp:   ACT-PAT:  impf: vzájemně se zatěžovali svými starostmi  pf: vzájemně se zatížili úkoly
-class:   psych verb