zatáčet seimpf, zatočit sepf

 1 
 ≈  jen zatočitpf se
krátce se točit
-frame:   ACTobl  DIRtyp  
1
-example:   mlýnské kolo se jen krátce zatočilo
-class:   motion

 2 
 ≈   impf: zabočovat  pf: zabočit
-frame:   ACTobl  
1
-example:    impf: cesta se zatáčí  pf: cesta se zatočí

 3 
 ≈   impf: svinovat se  pf: svinout se
-frame:   ACTobl  PATopt  
1do+2
-example:    impf: pero se po uvolnění zatáčí zpět do spirály  pf: drát se zatočí
-class:   change