zasvěcovatimpf, zasvětitpf

 1 
 ≈   impf: (svěcením) plně věnovat; vyhrazovat  pf: zaslíbit; (svěcením) plně věnovat; obětovat; vyhradit
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  
134
-example:    impf: zasvěcovat kostel svatému Václavu; zasvěcovali jí (bohyni) děti (ČNK); zasvěcovat život práci / studiu  pf: zasvětit kostel svatému Václavu; zasvětil jsem svůj život Ježíšovi (ČNK); zasvětit život práci / studiu
-rfl:   pass:  impf: kouzelné obrazce se zasvěcovaly Jupiterovi (ČNK)  pf: dítě se zasvětilo bohyni
-rcp:   ACT-ADDR:  impf: zasvěcovali jeden druhému všechen volný čas  pf: zasvětili si všechen volný čas
-class:   exchange

 2 
 ≈   impf: seznamovat; uvádět  pf: seznámit; uvést
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  
14do+2
-example:    impf: zasvěcovat přítele do svých plánů; obřad, kterým je šaman zasvěcován (ČNK)  pf: zasvětit přítele do svých plánů; adept je zasvěcen k tomu určeným šamanem (ČNK)
-rfl:   pass:  impf: zde se v důležitém obřadu zasvěcovali starší členové (ČNK)  pf: přítel se zasvětil do všech plánů
-rcp:   ACT-ADDR:  impf: zasvěcovali se do svých plánů  pf: zasvětili se do svých plánů
-class:   communication

 3 
 ≈   impf: poprvé používat  pf: poprvé použít (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:    impf: zasvěcovat nové šaty na plese  pf: zasvětit nové šaty na plese; tak už to tady zasvětila (ČNK)