zastírat seimpf, zastřít sepf

 1 
 ≈   impf: zatahovat se; zahalovat se; pokrývat se; ztrácet jasnost  pf: zatáhnout se; zahalit se; pokrýt se; ztratit jasnost
-frame:   ACTobl  MEANStyp  
17
-example:    impf: nebe se zastíralo mraky; jeho mysl / zrak se zastírá  pf: hory se zastřely slunečním závojem (ČNK); zastře se nebe zlatými a šedými cáry (ČNK); hlas se mu zastřel dojetím a slzami (ČNK); zrak je zastřen mlhou přijatých pravd (ČNK)