zastíratimpf, zastřítpf

 1 
 ≈   impf: zakrývat; přikrývat; zahalovat  pf: zakrýt; přikrýt; zahalit
-frame:   ACTobl  PATobl  MEANStyp  BENtyp  
1473
-example:    impf: zastírat okno záclonou  pf: zastřít okno záclonou
-rfl:   cor4:  impf: zastírala se tmavým pláštěm  pf: zastřela se tmavým pláštěm
pass:  impf: okna se zastírala proti slunci  pf: okna se zastřela proti slunci
-rcp:   ACT-PAT:  impf: vzájemně se zastírali pláštěm  pf: vzájemně se zastřeli pláštěm

 2 
 ≈   impf: tajit; zakrývat  pf: zatajit; zakrýt
-frame:   ACTobl  ADDRopt  PATobl  
134,že,cont
-example:    impf: zastírat pravý stav věcí; zastíralo, jak snadno se čin odcizí původním záměrům (ČNK)  pf: zastřít pravý stav věcí
-rfl:   cor3:  impf: nic si nezastírejme (ČNK)  pf: zastřel si pravdu
pass:  impf: nikde se již nezastírá, že ... (ČNK)  pf: ...,aby se zastřel vojenský ráz akce (ČNK)
-rcp:   ACT-ADDR:  impf: vzájemně si zastírali pravdu  pf: vzájemně si zastřeli pravdu