zasloužit sepf

 1 
 ≈  získat / mít zásluhu
-frame:   ACTobl  PATobl  MEANStyp  
1o+47
-example:   svou prací se zasloužil o vítězství v soutěži