zasazovatimpf, zasaditpf1, zasázetpf2

 1 
 ≈  jen zasazovatimpf, zasaditpf1
 impf: vsazovat; (pevně) umísťovat/ukládat  pf1: vsadit; (pevně) umístit/uložit
-frame:   ACTobl  PATobl  DIR3obl  
14
-example:    impf: zasazovat dveře do veřejí; zasazovat drahokamy do šperků; zasazoval příběhy do divoké přírody  pf1: zasadit dveře do veřejí; zasadil drahokamy do rámu; zasadil událost do správného kontextu
-rfl:   pass:  impf: drahokamy se zasazují do šperků  pf1: drahokamy se zasadí do šperků
-class:   location

 2 
 ≈   impf: sázet (o rostlinách); umísťovat / vkládat do země (aby rostlo)  pf1: vysadit (o rostlinách); umístit / vložit do země (aby rostlo)  pf2: vysadit (o rostlinách); umístit / vložit do země (aby rostlo)
-frame:   ACTobl  PATobl  DIR3typ  LOCtyp  
14
-example:    impf: zasázet salát  pf1: zasadit sad; zasadit keře v sadu  pf2: zasázet sad; zasázet keře v sadu
-rfl:   pass:  impf: stromy se zasazují na jaře  pf1: keře se zasadily do parku už na podzim  pf2: keře se zasázely do parku na podzim

 3 
 ≈  jen zasazovatimpf, zasaditpf1
 impf: postihovat; způsobovat újmu; dávat ránu / úder  pf1: postihnout; způsobit újmu; dát ránu / úder (idiom)
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  
134
-example:    impf: zasazovat nepříteli poslední úder; zasazoval oběti rány nožem do zad  pf1: zasadil nepříteli poslední úder; zasadil oběti pět ran nožem do zad; zasadit koni ostruhy; neúspěchy mu zasadily těžkou ránu
-rfl:   cor3:  impf: zasazoval si tím těžkou ránu  pf1: zasadil si tím těžkou ránu
pass:  impf: koním se zasazují ostruhy  pf1: tím se mu zasadila poslední rána
-rcp:   ACT-ADDR:  impf: zasazovali si těžké rány  pf1: zasadili si mnoho ran