zařizovatimpf, zaříditpf

 1 
 ≈   impf: obstarávat; vyřizovat  pf: obstarat; vyřídit
-frame:   ACTobl  PATobl  BENtyp  
14,aby3
-example:    impf: zařizuje tuto záležitost pro mě; zařizoval, aby odešel  pf: zařiď tuto záležitost pro mě; zařídil, aby odešel
-rfl:   pass:  impf: zařizuje se vše potřebné  pf: zařídilo se vše potřebné

 2 
 ≈   impf: vybavovat; upravovat  pf: vybavit; upravit
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFopt  MEANStyp  BENtyp  
14jako+473
-example:    impf: zařizoval si předsíň jako kuchyň; zařizoval si byt nábytkem  pf: zařídil si předsíň jako kuchyň; zařídil si byt nábytkem
-rfl:   pass:  impf: předsíň se zařizuje jako kuchyň  pf: předsíň se zařídila jako kuchyň

 3 
 ≈   impf: zakládat  pf: založit
-frame:   ACTobl  PATobl  BENtyp  
143
-example:    impf: zařizoval si firmu  pf: zařídil si firmu
-rfl:   pass:  impf: nejprve se zařizovala jen malá firma  pf: zařídila se malá firma