zapomínat seimpf, zapomenout sepf

 1 
 ≈   impf: neovládat se  pf: neovládnout se
-frame:   ACTobl  
1
-example:    impf: pravidelně se zapomínal a rozčiloval se  pf: zapomněl se a strašně se rozčílil

 2 
 ≈  jen zapomenoutpf se
zaplést se (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
1s+7
-example:   zapomněl se s tou ženou
-rcp:   ACT-PAT: zapomněli se spolu
-class:   social interaction