započítpf

 1 
 ≈  začít něco dělat
-frame:   ACTobl  PATobl  
14,s+7,inf
-example:   práci / s prací / pracovat započal před šestou
-control:   ACT
-rfl:   pass: práce se započne zítra
pass0: s prací se započne zítra
-class:   phase verb

 2 
 ≈  začít se; mít počátek
-frame:   ACTobl  MEANStyp  
17
-example:   zápas započne
-class:   phase of action

 3 
 ≈  začít se; mít počátek
-frame:   ACTobl  MEANStyp  
inf7
-example:   pršet započne každým okamžikem
-class:   phase of action